Grafická verzia

Mašlonková Anna

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Mašlonková Anna
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: Slovenský zväz tanečných športov
ID zdrojovej evidencie: 13258
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 19.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (19.1.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie