Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Wänkeová Daniela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: Slovenský zväz tanečných športov
ID zdrojovej evidencie: 13166
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.12.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (31.12.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie