Grafická verzia

Bartovič Miroslav, Mgr.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bartovič Miroslav, Mgr.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 710521TM781
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.5.2004
Ukončenie činnosti: 31.10.2021