Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Gašpar Kristián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1228162
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.2.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 2.8.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie