Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Racík Alex
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: zápasenie
Odvetvia: zápasenie voľným štýlom
Príslušný k: Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 0
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie