Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: ?i?ková L?via
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: baseball
Odvetvia: baseball
Príslušný k: Slovenská baseballová federácia
ID zdrojovej evidencie: TTG033
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie