Grafická verzia

Vidan Matúš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Vidan Matúš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ
ID zdrojovej evidencie: 1430557
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.2.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie