Grafická verzia

Vančo Matej

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Vančo Matej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: krasokorčuľovanie
Odvetvia: krasokorčuľovanie
Príslušný k: Slovenský krasokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: 1157
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2019
Športovec je športovým talentom: Nie