Grafická verzia

Ab Egg Sarah

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ab Egg Sarah
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: Slovenský zväz tanečných športov
ID zdrojovej evidencie: 12979
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.5.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie