Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ábrahám Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Komárňanský šachový club
ID zdrojovej evidencie: 3534
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.5.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.3.2021
Športovec je športovým talentom: Nie