Grafická verzia

France Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: France Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: Slovenský paralympijský výbor
ID zdrojovej evidencie: 406
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.12.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.12.2015
Športovec je športovým talentom: Nie