Grafická verzia

Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vajas Jozef
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: zápasenie
Odvetvia: -
Príslušný k: Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 0
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.9.2019
Ukončenie činnosti: -