Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lulkovič Bystrík
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Korčuliarsky klub Trnava
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 19.5.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (19.5.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.5.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie