Grafická verzia

Krako Jakub

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Krako Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: Slovenský paralympijský výbor
ID zdrojovej evidencie: 30001
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.8.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.8.2019
Športovec je športovým talentom: Nie