Grafická verzia

Rexová Alexandra

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Rexová Alexandra
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: Slovenský paralympijský výbor
ID zdrojovej evidencie: 30009
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.10.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie