Grafická verzia

Korčuliarsky klub Trnava

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: MEČIR Alex
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: Korčuliarsky klub Trnava
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.7.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.7.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.7.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie