Grafická verzia

Bazanová Lucia

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bazanová Lucia
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 3.6.2020
Ukončenie činnosti: -