Grafická verzia

Vančo Matej

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Vančo Matej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: ľadový hokej
Odvetvia: ľadový hokej
Príslušný k: HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 32606
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.11.2015
Ukončenie činnosti: 30.4.2022
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.7.2019
Športovec je športovým talentom: Nie