Grafická verzia

Abdel Gadir David

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abdel Gadir David
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Tatran Chlebnice
ID zdrojovej evidencie: 1399459
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.9.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.9.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.7.2019
Športovec je športovým talentom: Nie