Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Streňo Patrik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Vyšné Remety
ID zdrojovej evidencie: 1324157
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.8.2012
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.8.2020
Športovec je športovým talentom: Nie