Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žáčok Marián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Športový klub TJ ISKRA Hrboltová
ID zdrojovej evidencie: 1298777
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.7.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 26.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie