Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ruszo Jaroslav
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: skialpinizmus
Odvetvia: -
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.7.2020
Ukončenie činnosti: -