Grafická verzia

Prešovský rýchlokorčuliarsky klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Tokárová Aneta
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
ID zdrojovej evidencie: 42421543
Právny titul: zmluva o príprave talentovaného športovca
Začiatok činnosti: 17.7.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (17.7.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.7.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie