Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: DEMETER Ján
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 197
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: -