Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: AMBRO Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: basketbal
Odvetvia: basketbal
Príslušný k: 1. BASKET KLUB MICHALOVCE
ID zdrojovej evidencie: 56284
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.11.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (13.11.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie