Grafická verzia

Wallenfels Tomas

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Wallenfels Tomas
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Slovenský šachový zväz
ID zdrojovej evidencie: 8250
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.7.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.7.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie