Grafická verzia

Andrejo Tomáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Andrejo Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: basketbal
Odvetvia: basketbal
Príslušný k: Slovenská basketbalová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 53148
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.10.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.9.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie