Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žihlavník Ľuboš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany
ID zdrojovej evidencie: 1058923
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.10.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie