Grafická verzia

Majling Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Majling Martin
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: skialpinizmus
Odvetvia: skialpinizmus
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.7.2020
Ukončenie činnosti: -