Grafická verzia

Ábel Dávid

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Dávid
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota PARTIZÁN OSRBLIE
ID zdrojovej evidencie: 1190435
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.7.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie