Grafická verzia

Ábel Michal

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Športový klub Vrakuňa Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 1172493
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.11.2003
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie