Grafická verzia

TJ Družstevník Kšinná

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šiko Štefan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Družstevník Kšinná
ID zdrojovej evidencie: 1250768
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.7.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie