Grafická verzia

Adámek Jozef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Jozef
Druh športovej činnosti: Hlavný usporiadateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Štart Dunajov
ID zdrojovej evidencie: 1191509
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.8.2004
Ukončenie činnosti: -