Grafická verzia

1. KARATE CLUB PEZINOK

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žbodák Miroslav
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: 1. KARATE CLUB PEZINOK
ID zdrojovej evidencie: SZKC008387
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -