Grafická verzia

Križalkovič Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Križalkovič Martin
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1137786
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 3.7.1997
Ukončenie činnosti: -