Grafická verzia

Zelman Andrej

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelman Andrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Športový klub Veľký Grob
ID zdrojovej evidencie: 1158834
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.7.2002
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.8.2020
Športovec je športovým talentom: Nie