Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Brimich Róbert, PaedDr.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: fitnes a kulturistika
Odvetvia: -
Príslušný k: 1. Nutričná spoločnosť s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 1
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.12.1999
Ukončenie činnosti: -