Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kandráč René
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1367205
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.8.2020
Ukončenie činnosti: 1.7.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie