Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ištoňa Slavomír
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1348356
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.7.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.8.2020
Športovec je športovým talentom: Nie