Grafická verzia

Jeleň Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jeleň Peter
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: podnikanie
Začiatok činnosti: 1.8.2020
Ukončenie činnosti: -