Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lakatos Anton
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda
ID zdrojovej evidencie: 1009791
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.8.1992
Ukončenie činnosti: -