Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lakatos Anton
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC Roma Zlaté Klasy
ID zdrojovej evidencie: 1009791
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.8.1992
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie