Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pavlík Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1438498
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.9.2020
Ukončenie činnosti: 29.7.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie