Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ábrahám Christofer
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ PALAS Jahodná
ID zdrojovej evidencie: 1331630
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.9.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.9.2020
Športovec je športovým talentom: Nie