Grafická verzia

Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hesková Katarína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: gymnastika
Odvetvia: gymnastika pre všetkých
Príslušný k: Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov
ID zdrojovej evidencie: 15351
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.4.2021
Ukončenie činnosti: 31.12.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2024)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.2.2023
Športovec je športovým talentom: Nie