Grafická verzia

Bartovič Miroslav, Mgr.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 710521TM781
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 24.5.2004
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.10.2021
Doklad vydal: Slovenský tenisový zväz
Odbornú spôsobilosť overil: STZ