Grafická verzia

Babindai Patrik

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový rozhodca
Šport: tenis
Odvetvia: -