Grafická verzia

Uhrík Marián

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový rozhodca
Šport: tenis
Odvetvia: -