Grafická verzia

Vateha Miroslav

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 741026RM320
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 9.4.2014
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.10.2019
Doklad vydal: Slovenský tenisový zväz
Odbornú spôsobilosť overil: STZ