Grafická verzia

Babiak Kamil

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 721229RM928
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 22.4.2015
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.10.2023
Doklad vydal: Slovenský tenisový zväz
Odbornú spôsobilosť overil: STZ